Trùm Cỏ – Tiến Luật và nỗi lòng của diễn viên

0
93

Tiến Luật bộc bạch tâm sự thay cho lời muốn nói của diễn viên…

Trùm Cỏ – Khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 11.09.2015

source