Tình huynh đệ chốn giang hồ của Lưu Đức Hoa và Chân Tử Đan | TRÙM HƯƠNG CẢNG | KC: 27/10/2017 |

0
69

OST phim – Tiếng Lòng Lãng Tử.
Thể hiện: Lưu Đức Hoa – Andy Luu

source