Tây Du Kí Hậu Truyện – Tôn Ngộ Không sinh ra từ đâu?

0
23

Ngộ Không Trương Thế Vinh đã trải qua những “lần đầu tiên” hết sức oái ăm: lần đầu hạ giới tới thời hiện đại ở Sài Gòn, lần đầu xuất hiện trong trại tâm thần, lại mất hết binh pháp quyền lực…Hãy dõi theo chuyến phiêu lưu của các nhân vật Tây Du Ký Hậu Truyện để cùng tìm lời giải đáp vào ngày 16/01/2015 …

source