SEEDA: OAN HỒN NHÀ HÁT – RÙNG RỢN, ÁM ẢNH VÀ “CHUẨN” MA THÁI I KC 30.08.2019

0
12

Seeda: The Spirit of Ramayana (Tựa Việt: Seeda: Oan Hồn Nhà Hát): bộ phim kinh dị tiếp theo của xứ sở chùa vàng gieo rắc sự sợ hãi cho khán giả nước nhà.
PHIM MA DUY NHẤT DỊP LỄ 2/9

source