PHIM CHIẾU RỒI, ĐẶT VÉ ĐI THÔI! | TRỜI SÁNG RỒI, TA NGỦ ĐI THÔI | ĐANG CHIẾU TẠI RẠP

0
57

Nếu có yêu phim thì hãy yêu phim bây giờ!
Đừng đợi ngày mai đến lúc phim rời rạp!
Đừng đợi ngày mai đến khi phim bị cắt suất!
Chẳng còn gì coi chỉ biết mỉm cười (trừ) T_T

#3ngàychiếuđầutiên #quyếtđịnhtấtcả
#phimchiếurồiđặtvéđithôi
#khôngrủđượcai #thìcoimộtmình
#linkđặtvédướicommentnhen

source