Ngủ Với Hồn Ma – Official Trailer 2 (Dự kiến 08.05)

0
72

Fanpage chính thức: https://www.facebook.com/NguVoiHonMaMovie
Trailer cuối cùng của Ngủ Với Hồn Ma đưa người xem vào một mê cung toàn ma tạo cảm giác vừa sợ lại vô cùng kích thích.

source