Chappie [KC 6/3/2015] – Gangster chất

0
1

[Chappie – Khởi chiếu ngày 6/3/2015]

Chú robot Chappie lần đầu học cách để trở nên “ngầu” và hòa nhập với thế giới ganster thực sự.

source