Lớn Lên Cùng Con Tập 3 | “Nhà máy sữa” và “con voi” là gì hở bố mẹ?

0
118

Lớn Lên Cùng Con Tập 3 | “Nhà máy sữa” và “con voi” là gì hở bố mẹ?

#GrowUpTogether

Nơi những ông bố bà mẹ trả lời những câu hỏi “cắc cớ” của con trẻ. Đồng thời đưa ra những lời giải thích thấu đáo về những chủ đề khác nhau, để bảo vệ và lớn lên cùng con mỗi ngày.

Subscribe và Like VieShows để theo dõi Video mới nhất
✥ Facebook : https://www.facebook.com/vieshows
✥ Subscribe: https://bit.ly/2WxrZfN

source